Recommended

Statement of the Management Board and the Board of Directors of the Helsinki Foundation for Human Rights and the Helsinki Committee in Poland regarding the changes in the Polish judiciary, Warsaw, July 4, 2016.

Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości

Strona prezentująca wyniki prowadzonej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka obserwacji stanowienia prawa w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Na stronie znaleźć można opinie, ekspertyzy i stanowiska ekspertów Fundacji analizujące akty prawne i projekty ustaw, szczególnie pod kątem ich konsekwencji dla ochrony praw i wolności człowieka.

go to page

informacjapubliczna.org

Portal Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej prowadzony przez Sieć Watchdog Polska, gromadzi wiedzę i doświadczenia dotyczące możliwości korzystania z prawa do informacji. Na portalu dowiedzieć się można, jak korzystać z procedur ustawy o dostępie do informacji publicznej, śledzić proces legislacyjny, zbierać dane publiczne, wyciągać wnioski i formułować opinie oparte na faktach.

go to page

Koalicja na Rzecz Otwartego Rządu

Strona koalicji organizacji pozarządowych działających na rzecz przystąpienia Polski do międzynarodowej inicjatywy Partnerstwa Otwartych Rządów. Na stronie znaleźć można analizy, stanowiska i raporty oceniające realizację przez rząd standardów dobrego rządzenia: dostępu do informacji publicznej, otwartych danych, udziału obywateli w procesach konsultacyjnych, prowadzenia efektywnej polityki antykorupcyjnej oraz wykorzystania nowych technologii do zwiększenia jawności i odpowiedzialności rządzących.

go to page

MamPrawoWiedziec.pl

Serwis prowadzony przez Stowarzyszenie 61 (nazwa stowarzyszenia nawiązuje do 61 artykułu Konstytucji mówiącego, że „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”), które monitoruje prace posłów, senatorów, prezydenta RP i prezydentów miast oraz europosłów. W serwisie prezentowane są sylwetki osób pełniących funkcje publiczne: dane o ich poglądach, doświadczeniu zawodowym i społecznym, aktywności i stanie majątku. W okresie przedwyborczym serwis przedstawia sylwetki kandydatów na te funkcje, umożliwiając wyborcom dokonanie świadomego wyboru opartego o zebrane informacje o kandydatach.

go to page

Obywatelskie Forum Legislacji

Działające przy programie Fundacji im. Stefana Batorego Obywatelskie Forum Legislacji, grupujące przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekspertów zaangażowanych w działania na rzecz poprawy jakości prawa i procesu jego tworzenia, zajmuje się monitorowaniem sposobu stanowienia prawa pod kątem jego przejrzystości, otwartości i przestrzegania standardów konsultacji społecznych. Wnioski z obserwacji sposobu stanowienia wybranych projektów aktów prawnych upowszechniane są w raportach kwartalnych.

go to page

watchdogportal.pl

Portal poświęcony działalności strażniczej (z ang.„watchdog”) prowadzony przez stowarzyszenie Sieć Watchdog Polska. Na portalu znaleźć można informacje o organizacjach prowadzących działania strażnicze w kilkudziesięciu obszarach: od stanowienia prawa po zdrowie, ochronę prywatności, edukacje, prawa dziecka. Na portalu znaleźć można bogatą bazę inicjatyw strażniczych, zestaw dobrych praktyk i udanych projektów, a także instrukcje, jak zacząć własną aktywność w tej sferze.

go to page